Tarihçe

TARİHÇE

Kofçaz bölgesinde insanların, tarihin ilk zamanlarından beri yaşadıklarına ilişkin yörede kalıntılar bulunmaktadır.İlçenin adını nereden aldığı bilinmiyor. Bazı kaynaklar Kofçağız olarak da anıldığını söylemektedirler. Tarihte buralarda hangi kavimlerin oturduğuna ilişkin kesin bilgiler yoktur. Yalnız tarihi olayların akışına göre Trak ve İskit topluluklarının bölgeden geçtikleri düşünülebilir. Kofçaz 1368-1369 yıllarında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar zamanında Anadolu'dan ve daha sonraki yüzyıllar içerisinde Balkanlar'dan buralara çok sayıda Türkmen toplulukları getirilip, yerleştirildi. Yerli Hristiyan köyleri denetim altında tutabilmek için bu iskâna, Müslüman köyler kurmaya gerek vardı. Türkmen gruplar daha ziyade sınır boyundaki köylerde Slav kökenli toplulukların karşı hareketlerini savuşturmak amacıyla yerleştirilmişlerdir. Kofçaz, Osmanlı Devleti zamanında Bulgarlara karşı tampon bölge idi. Balkanlar'a hareket noktasını ise ''Devletliağaç, Malkoçlar, Topçular ve Terzidere'' oluşturuyordu.

Kofçaz tarih boyunca Balkanlar'dan gelen tüm saldırılara açık kalmıştır. Tarihsel kaderi Kırklareli ile birlikte olmuştur.

Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.