Su Abonelik İşlemleri

Su abonelik işlemleri için gerekli belgeler ve işlem aşamalarının açıklandığı başvuru rehberi sayfası.

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi,
  • Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi,
  • Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi,
  • Su ve kanal katılım belgesi gereklidir.

Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı vb. özelliklerine bakılarak saptanır. Aboneler, bağlanacak su sayacını belediyenin kabul ettiği standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.

Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.

BOZUK SAYAÇLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Abonelerin belediyelere yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

FATURA YÜKSEK GELİRSE NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?

Öncelikle, başvuru belediyeye yapılır. Sonra sayacın kontrolü için belediye tarafından düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü`ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü`ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi durdurma talebinde bulunabilir. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

GEÇİCİ KAPAMA İŞLEMİ İÇİN NE YAPILIR?

Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

ABONELİĞİN İPTALİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Aboneliğin iptali istendiğinde belediyeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Abonelerin bağlı bulundukları Belediyeye dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu veya ikametgâh belgesi ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödendikten sonra teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenebilmektedir.

SU AÇMA İŞLEMİ TEKRAR NASIL YAPILIR?

Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır.

Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

ÇOK SAYAÇTAN TEK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Her daireye ait bulunan sayaçları söktürerek hidroforla ortak su kullanmak ve aboneliği tek sayaçtan devam ettirmek istendiğinde, apartman genel kurulu kararı ile birlikte işlem için başvuru yapılır.

TEK SAYAÇTAN ÇOK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanan yerlerde her dairenin ayrı ayrı abone olmayı istemesi durumunda apartman genel kurulunda alınan kararın ardından belediyeye müracaat yapılır.

KUYU SUYU KULLANILMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR?

Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda, belediyeye müracaat edilerek "Atık Su Abonelik" sözleşmesi imzalanması zorunludur. Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına eklenir.

Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.